english czech slovak
Pre správne určenie Vášho základného biohoroskopu je potrebné zadať dátum Vášho narodenia a približné miesto, kde sa nachádzate.
Dátum narodenia:  Lokalita kde žijete:
Oznamujeme Vám, že do 1.08. 2020 nebude biohoroskop v prevádzke, nakoľko prebieha aktualizácia dát a príprava na spustenie finálnej verzie. Ďakujeme za pochopenie!

Čo je to biohoroskop?

Už celé storočia sa ľudstvo stretáva s horoskopmi v rôznych podobách. Niektoré vznikli dlhým porovnávaním období, či matematickým výpočtom, iné zas stavajú na vnuknutiach ich tvorcov. Každopádne tradičné horoskopy sú skôr zmesou psychologických textov, ktoré boli vytvorené tak, aby sa každý v nich jednoducho našiel. Samozrejme tieto horoskopy dávajú akúsi virtuálnu nádej a z psychologického hľadiska motivujú ľudí k životu. Avšak v skutočnosti sú na kilometre vzdialené od skutočnej aspoň trošku reálnej predpovede.

Opierať sa len čisto o predpoveď viazanú na znamenia v klasickom horoskope nie je dobré, zachádza to trošku do nereálnych sfér. Veď každý človek je iný, každý žije v inom svete, trpí inými chorobami, narodil sa v inom prostredí a samozrejme pôsobia na neho iné životné fyzikálne vplyvy.

Pod pojmom horoskop sa skrývajú rôzne vysvetlenia. Môže ísť buď o akúsi predpoveď budúcnosti podľa rozmiestnenia planét a vesmírnych telies v určitom časovom bode, či môže slúžiť na určenie charakterových vlastností jednotlivca. A práve tieto konštalácie vesmírnych telies môžu mať určité fyzikálne vplyvy na život ma zemi, preto ich úplne nezatracujeme v našich predpovediach. Každopádne náš horoskop kombinuje prvky klasického horoskopu s vedeckou predpoveďou, ktorá berie ohľad na okolité vplyvy prostredia na ľudský organizmus. Veď, preto dostal práve názov biohoroskop, teda matematicko biofyzikálny horoskop.

Dalo by sa povedať, že úplným základom, teda stavebným kameňom u biohoroskopu je štúdium pôsobenia vonkajších vplyvov na biologické organizmy, teda aj človeka. Medzi najdôležitejšie faktory, ktoré priamo ovplyvňujú biologické pochody v našom organizme patrí teplota, tlak, vlhkosť vzduchu, intenzita okolitého zvuku, elektromagnetické žiarenia a kozmické a radiačné žiarenie. Okrem týchto faktorov pôsobí napríklad aj vietor, ktorý síce nepôsobí priamo, pokiaľ nie sme vonku, ale má isté vplyvy na zmenu a vývoj počasia. A samozrejme tieto vplyvy už pôsobia ja na biologické organizmy. Medzi elektromagnetické žiarenia zaraďujeme nie len viditeľné svetlo, ale aj ultrafialové a infračervené spektrá, či rôzne vyžarovania v mikrovlnných spektrách, kam patria aj rôzne druhy elektrosmogu.

Biohorskop by mohol byť vytvorený len na matematickom základe, porovnávania vplyvu počasia, magnetizmu, či slnečných búrok. Ale nesmieme úplne zabúdať ani na pozorovania veštcov, ktorí už tisíce rokov sa pokúšajú vytvárať rôzne predpovede, ktoré sú dosť často tvorené na dlhoročných pozorovaniach skutočnosti. Tak ako vznikali ľudové pranostiky o počasí, tak vznikali aj horoskopy. Skrýva sa v nich kus pravdy, ktorá sa dá zistiť len dlhodobým pozorovaním života viacerých generácií.

Práve toto nás inšpirovalo k tomu, aby sme sa pokúsili hľadať optimálnu strednú v našich predpovediach. Biohoroskop je neustále vo vývoji, neustále testujeme rôzne biofyzikálne vplyvy na klasický horoskop. Zároveň porovnávame zozbierané horoskopy za desiatky rokov spätne o čom hovoria počas výrazných zmien počasia a vyberáme overiteľné časti horoskopov zo zbytočných motivačných viet. Viac informácií o histórií biohoroskopu nájdete tu: História Biohoroskopu .

Biohoroskop berie do úvahy všetky dostupné vplyvy na ľudský organizmus, ale nedokáže pracovať s náhodami. To znamená, že keď počas dňa sa vyskytne nejaká neočakávaná udalosť, ktorá je vecou náhody, môže sa stať, že predpoveď sa nebude zhodovať so skutočnosťou. Napríklad môžete mať výborný horoskop, tvorený samými dobrými vplyvmi, avšak môže zapôsobiť náhoda spôsobená vyššou mocou (úmrtie blízkeho, zhoršenie zdravotného stavu, vyhodenie z práce, požiar, nehoda) a pozitívna predpoveď sa zmení na čierny deň plný smútku.

Upozorňujeme na tento fakt, nakoľko biohoroskop chce byť horoskopom, ktorý je postavený na reálnych základoch.

Prečo tradičné horoskopy zlyhávajú?

Určite to dobre poznáte sami, zo všetkých strán sa na Vás valí množstvo rozličných horoskopov, ktorých predpoveď patrí skôr do sveta rozprávok ako do skutočného života. Samé neurčité frázy, doplnené tajomnými slovnými spojeniami a k tomu fotografia tvorcu horoskopu s výrazným pohľadom umocňuje celkový dojem dôveryhodnosti. Na prvý pohľad sa môže zdať, že horoskop píše človek, s určitými schopnosťami predvídať budúcnosť. Ale v skutočnosti ide o tvorcu horoskopov, ktorý napíše čokoľvek, len aby zarobil peniaze na dôverčivých ľudoch. Možno aj na Vás!

Aj za horoskop v novinách a časopisoch dostane niekto peniaze, nerobí to len pre svoje zadosťučinenie, pretože by mal potrebu pomáhať iným. O pomoc iným mu vôbec nejde, verte mi. Stále je to čisto len o peniazoch. Mohli by ste namietať, že aj veštec, či autor horoskopov musí z niečoho žiť a za tie celé dni práce má nárok na odmenu. Ale keď niekto má schopnosti predvídať budúcnosť, prečo si nepomôže sám?

Mnohí si teraz povedia, že tak to nefunguje, veštec si nedokáže pomôcť sám. Môže to byť samozrejme pravda, avšak počuli ste už o tvorcovi horoskopov, ktorý by chcel milodar – odmenu na živobytie za svoje predpovede, až keď sa dlhodobo zhodujú s realitou? Drvivá väčšina tvorcov horoskopov by na takýto spôsob odmeny nikdy nepristúpila, lebo všetci veľmi dobre vedia, aká je skutočná pravda a nakoniec ako tie ich horoskopy vznikajú.

V tradičných horoskopoch sa väčšinou každý dozvie len to, čo chce počuť. A počuť chceme vždy len to dobré, na to zlé sa snažíme zabudnúť. Preto v horoskopoch sa vždy nájde dobrá časť, alebo ak ide o negatívny horoskop, tak vždy obsahuje nejakú náplasť na problém, kúsok niečoho pozitívneho. Množstvu ľudí však takéto horoskopy a predpovede vyhovujú, v skutočnosti totiž nechcú ani vedieť, čo ich čaká. Oni chcú si iba prečítať si pár motivačných viet, ktoré im posilnia ich sebavedomie v daný deň.

Neviem ako iní ľudia, ale ja chcem sa dozvedieť aj to dobré, aj to zlé. Ak budem vedieť, že daný deň sa nebudem mať pocitovo príliš dobre, radšej sa budem vyhýbať vážnym rozhodnutiam, či dôležitej práci. Veď, čo si budeme hovoriť, vždy bude platiť stará múdrosť, že dôveruj, ale preveruj. A tak je to aj s horoskopmi, môžete im veriť, ale vždy je dôležité si uvedomiť, či hovoria pravdu, alebo si len namýšľame, že sú pravdivé.

Pozrite si aj: Ako pracuje Biohoroskop? a História Biohoroskopu

Návrat na úvodnú stránku..

Pozrite si aktuálne počasie a vývoj počasia vo vybraných lokalitách (teplota, tlak, vietor, vlhkosť, viditeľnosť, ..)Zaujíma Vás aktuálne počasie vo Vašej obci, alebo meste? Vyberte si miesto z nášho zoznamu lokalít počasia. (zobraziť zoznam lokalít)

Slovenský hydrometeorologický ústav National Oceanic and Atmospheric Administration Tropospheric Emission Monitoring Internet Service ESA The Weather Channel Český hydrometeorologický ústav Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky NASA Štatistický úrad Slovenskej republiky