english czech slovak
Pre správne určenie Vášho základného biohoroskopu je potrebné zadať dátum Vášho narodenia a približné miesto, kde sa nachádzate.
Dátum narodenia:  Lokalita kde žijete:
Oznamujeme Vám, že do 1.08. 2020 nebude biohoroskop v prevádzke, nakoľko prebieha aktualizácia dát a príprava na spustenie finálnej verzie. Ďakujeme za pochopenie!

Seizmologická aktivita a radiačná situácia (prirodzená rádioaktivita a radón)

Seizmologická a tektonická aktivita sú pojmy, ktoré poznáme skôr pod názvom zemetrasenie o rôznej intenzite. Nejde priamo len o pocitové vnímanie prejavov zemetrasení s makroseizmickou intenzitou, ale živé organizmy dokážu pociťovať aj slabé záchvevy zeme. Je zaujímavé ako zvieratá vnímajú aj slabšie otrasy v istej forme paniky, či strachu. Tieto človek ani nedokáže spozorovať vedomou formou. Pravdepodobne postupnou evolúciou ľudia stratili schopnosť vnímať tieto slabé otrasy, ale mozog ich pravdepodobne dokáže zachytiť a môžu sa prejaviť zvýšeným nepokojom.

Je známy fakt, že anomálne koncentrácie radónu sprevádzajú aj seizmickú aktivitu. Radón je prírodný plyn, ktorý vzniká prirodzeným rádioaktívnym rozpadom uránu U238, ktorý je v stopových množstvách prítomný vo všetkých horninách. Čím je väčší obsah uránu v geologickom podloží, tým viac je možný zvýšený výskyt radónu. Nebezpečie radónu spočíva v tom, že sa premieňa na ďalšie rádioaktívne prvky ako izotopy polónia, olova a bizmutu, ktoré sa zachytávajú v pľúcach.

Obsah radónu v pôde, v spodnej vode i prostredí je rozdielny, záleží nielen od lokality, ale hlavne od ročného obdobia a od vplyvu počasia. Faktorov, ktoré ovplyvňujú uvoľňovanie radónu do prostredia je samozrejme viac a spolu navzájom súvisia. Na základe meraní vznikla mapa, označená ako prognóza radónového rizika, ktorá udáva hodnotu rizikovosti daného územia.

Pri spájaní vplyvov radónu na ľudský organizmus sa väčšinou hovorí o dlhodobom pôsobení radónu, avšak aj krátkodobé pôsobenie má určitý efekt na vnímanie citlivých ľudí. Rovnako má iste pôsobenie na ľudský organizmus geologické zloženie pôdy v danej lokalite. Je iné pôsobenie v dolinách s náplavovými sedimentami a iné v miestach bývalých sopiek. Napríklad okolie Banskej Štiavnice, ktoré je vlastne kráter starobylej sopky je zaujímavé pôsobením na ľudský organizmus. Všetky tieto pôsobenia sme preto zahrnuli do výpočtového algoritmu nášho biohoroskopu. Samozrejme majú menšinový podiel na určení predpovede, ale i tak môže ísť v určitých prípadoch o nezanedbateľné pôsobenia.

Návrat na úvodnú stránku..

Pozrite si aktuálne počasie a vývoj počasia vo vybraných lokalitách (teplota, tlak, vietor, vlhkosť, viditeľnosť, ..)Zaujíma Vás aktuálne počasie vo Vašej obci, alebo meste? Vyberte si miesto z nášho zoznamu lokalít počasia. (zobraziť zoznam lokalít)

Slovenský hydrometeorologický ústav National Oceanic and Atmospheric Administration Tropospheric Emission Monitoring Internet Service ESA The Weather Channel Český hydrometeorologický ústav Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky NASA Štatistický úrad Slovenskej republiky