english czech slovak
Pre správne určenie Vášho základného biohoroskopu je potrebné zadať dátum Vášho narodenia a približné miesto, kde sa nachádzate.
Dátum narodenia:  Lokalita kde žijete:
Oznamujeme Vám, že do 1.08. 2020 nebude biohoroskop v prevádzke, nakoľko prebieha aktualizácia dát a príprava na spustenie finálnej verzie. Ďakujeme za pochopenie!

Cirkadiánny, cirkadiánny, cirkatrigintánny rytmus a biorytmus (biologické hodiny)

Často si pod pojmom biorytmus predstavia ľudia periodickú krivku, s ktorou sa môžu stretnúť na rôznych ezoterických a vešteckých stránkach. Podľa vysvetlenia vraj udáva opakujúcu sa periódu fyzického, emocionálneho, intelektuálneho, či intuitívneho i estetického biorytmu, pričom vychádza s z predpokladu, že tieto biorytmy sa periodicky opakujú každých 23, 28, či 33 dní. Začiatkom krivky je deň narodenia jedinca a podstatou ich vzniku sú faktory ako opakujúca sa ovulácia u žien, empirické pozorovania ich tvorcov na skupine ľudí a podobne. Avšak tento biorytmus má často veľmi ďaleko od reálneho biorytmu, teda cyklicky opakujúceho sa deja v ľudskom organizme, ktorý sprevádza množstvo fyziologických javov (vyplavovanie hormónov, tvorba bielych krviniek, reakcie na choroby i okolité podnety).

Teda nie úplne, aby sme boli presnejší. Každý jeden dej, ktorý sa opakuje cyklicky vyvoláva množstvo zmien v biológií jedinca. Nedá sa jednoznačne povedať, že teraz bude mať človek intelektuálne maximum len podľa nejakého opakujúceho cyklu, na to biorytmus jednoducho nestačí. V prvom rade je dobré si porovnať napríklad takú krivku vývoju fyzickej sily. Mnohí autori biorytmu fyzickej sily si pomohli vplyvom mesiaca na ľudský organizmus, totiž podľa empirických pozorovaní v období splnu má väčšinou človek najviac fyzickej energie. Preto aj sa množstvo ľudí odhalí a zároveň si priradí určitú mieru dôveryhodnosti k takémuto biorytmu. Ale v podstate ide o striedanie lunárnych vplyvov, ktoré nie u každého sú rovnaké.

Musíme si uvedomiť, že tieto druhy „ezoterických“ biorytmov nie je možné široko plošne aplikovať na všetkých ľudí. Veď napríklad každá žena ma ovulačný cyklus iný, v inej dobe, to už môže naznačovať, že niečo ako univerzálny biorytmus postavený na tejto perióde nemôže fungovať. Alebo taký spánkový cyklus, síce bolo zistené, že priemerne trvá spánok približne osem hodín, ale začiatok a ukončenie spánku je u každého človeka rozdielne, takže vytvoriť približnú krivku spánkového cyklu sa dá len vtedy ak vieme, koľko hodín daný človek denne spí a kedy začína jeho spánkový cyklus. Píšem zámerne, že len približnú krivku, lebo ak by sme chceli byť dôsledne stanoviť biorytmus spánku, či biologické hodiny museli by sme daného jedinca pripojiť na encefalograf (EEG), elektrookulograf (EOG) a elektromyograf (EMG). Pre zjednodušené vysvetlenie, encefalograf je zariadenie na snímanie mozgovej aktivity, elektrookulograf sníma pohyb očí a elektromyograf sníma pohyb svalstva. Na tomto príklade je jasne vidieť, že vedieť len dátum narodenia a aktuálny čas jednoducho nemôže stačiť na vytvorenie dôveryhodného popisného biorytmu.

Samozrejme určité opakujúce sa cykly v ľudskom organizme sa dejú, len sú stanovené viac individuálne a u každého človeka sú čiastočne rozdielne, lebo majú počiatok v inom bode. Na ich presnejšie vyjadrenie je potrebné poznať viac individuálnych vstupných dát, spriemerovať celú populáciu nie vždy stačí. Najčastejšie sa využívajú v biofyzike pojmy ako cirkadiánny, cirkadiánny a cirkatrigintánny rytmus.

Cirkadiánny rytmus trvá jeden deň, teda približne 24 hodín. Berie do úvahy striedanie času aktivity a oddychu (spánku), zjednodušene povedané striedanie dňa a noci. Často ho považujeme za hlavný životný cyklus - naše ľudské biologické hodiny.

Cirkatrigintánny rytmus zahŕňa obdobie jedného mesiaca, čo je približne 30 dní. V tomto časovom úseku pozorujeme napríklad zmeny pôsobenia mesiaca (striedanie splnu a novu), mesačnej gravitácie, či striedanie ovulačných cyklov u žien, či náladové zmeny u všetkých ľudí.

Cirkaanuálny rytmus berie do úvahy obdobie jedného roka, ide predovšetkým o striedanie ročných období. Toto striedanie zahŕňa také faktory ako jarná únava, či jesenná depresia, zvýšenú plodnosť a fyzické sily na jar, keď sa začína zobúdzať príroda.

Týchto rytmov je definovaných viac, ale v našom výpočte sa zameriame zatiaľ iba na tieto základné cykly. Východiskom je fakt, že tieto cykly sa vyskytujú u každého jedinca, len ich prežívanie a nakoniec i vnímanie býva rozdielne. Záleží tam aj od lokality, kde sa jedinec nachádza, napríklad inak pôsobí striedanie ročných období v miernom pásme a inak na rovníku. Rozdielne je aj vnímanie 24 hodinového cyklu napríklad za polárnym kruhom, kde striedanie dňa a noci je úplne odlišné ako v našich krajinách, avšak bolo pokusne dokázané, že vnútorné hodiny fungujú aj keď sa zmení priebeh dňa a noci (umiestnenie jedinca do trvalej tmy, či svetla na pár dní).

Návrat na úvodnú stránku..

Pozrite si aktuálne počasie a vývoj počasia vo vybraných lokalitách (teplota, tlak, vietor, vlhkosť, viditeľnosť, ..)Zaujíma Vás aktuálne počasie vo Vašej obci, alebo meste? Vyberte si miesto z nášho zoznamu lokalít počasia. (zobraziť zoznam lokalít)

Slovenský hydrometeorologický ústav National Oceanic and Atmospheric Administration Tropospheric Emission Monitoring Internet Service ESA The Weather Channel Český hydrometeorologický ústav Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky NASA Štatistický úrad Slovenskej republiky